נהל

נוהל ישיבת מחלקה

לאחרונה צוות מחלקה  משפ3 גדל משמעותית, למעשה יותר מהכפיל את עצמו. בעוד בעבר הצוות הרב מקצועי כלל רופא אחות ועו”ס בחלקיות משרה כעת נוספו חלקיות משרה של פסיכולוגית ושלש קרימינולוגיות. מצב חדש זה מאפשר וגם דורש הסדרת העבודה המקצועית במחלקה.

הסדרה זאת תתקיים ע”י ישיבה מחלקתית שבועית ביום בו כל חלקיות המשרה נמצאים במחלקה (יום רביעי)

הישיבה המחלקתית תתארגן סביב הצגה ודיון בחולים המאושפזים. כאשר בחירת החולה תתבצע ע”י שני קריטריונים 1) חולה חדש, 2) חולה שהתעוררה בעניינו בעיה ייחודית, (בעיית אבחנה, בעיית טיפול, בעיה בתוכנית, בעיה סוציאלית,  בעיה משפטית בעיית סיכון וכדו’)

כדי לקיים ישיבת מחלקה במתוקנת צוות רב-מקצועי היא חייבת לכלל נציג מכל סקטור (במקרה של משפ 3 כולל אחות אחראית, עו”ס, רופא, פסיכולוגית, קרימינולוגיות, וסטודנטים כאשר נמצאים.

כדי לקיים ישיבת מחלקה יעילה היא חייבת לכלל זמן פנוי. דהיינו כל המשתתפים מתפנים מכל עיסוק לצורך השתתפות בישיבה, טלפונים סגורים ולא מעבירים שיחות חיצוניות ואחרות בזמן הישיבה.

הישיבה תתחיל מיד לאחר מעבר על הקרדקס (לא יאוחר משעה 9:00 )  הישיבה תימשך 3 שעות (עד 12:00 ) מחולקת ל 2 חלקים כל חלק כשעה וחצי

חלק ראשון:

איש צוות יציג את החולה לפי פורמט מוגדר היטב כדלקמן: 

הנבדק יבחר כאמור לפי קריטריונים 1) חולה חדש, 2) חולה שהתעוררה בעניינו בעיה ייחודית, (בעיית אבחנה, בעיית טיפול, בעיה בתוכנית, בעיה סוציאלית,  בעיה משפטית בעיית סיכון וכדו’)

לאחר הצגת החולה תתבצע בדיקה משותפת של החולה עם תשאול ממוקד לבעיה הנדונה. ובהמשך דיון מקצועי על הנושא שעלה מבעיית החולה והתשאול הממוקד לבעיה זאת.

חלק שני:

החלק השני של הישיבה יכלול דיון בנושא קליני אקדמי. ניתן לשאוף שהנושא יהיה קשור למקרה שהוצג אבל אין חובה להתאמה כנ”ל, תתכן הצגת נושא קליני אקדמי שאינה קשורה למקרה שהוצג.

ההצגה תתבצע ע”י איש צוות רב מקצועי ותהיה קשורה לתחום הפסיכיאטריה.

להלן שיבוץ ההצגות והישיבות הבאות.

תאריך

שם החולה

מציג החולה

מציג נושא קליני

17.1.18

24.1.18

31.1.18

7.2.18

14.2.18

21.2.18

28.2.18

Comments are closed.